Úsmev, šastie, dobrá vec ...

Zo súťaže karikaturistov 2006 Život bez poradcu;

Aj charitatívna činnosť patrí k oblastiam, v ktorých fond doposiaľ pôsobil a v ktorých finančne pomohol:

Nadácia pre najmenších, Košice
"Úsmev ako dar - z spoločnosť priateľov deti z detských domovov", Bratislava
Stanica opatrovateľskej služby pre deti, Prešov
Slovenský výbor UNICEF, Bratislava
červený kríž, Košice
Nadácia "Rozum a Cit - Ecce Homo", Žilina
Nadácia "HARMONY", Bratislava
obec Jarovnice
obec Dubovica
obec Renčišov
obec Uzovský Šalgov
Slovenská katolícka charita, Bratislava
Detský fond Slovenskej republiky "Konto Bariéry", Bratislava
Košická organizácia vozičkárov "Nezávislý život", Košice
Detský domov sv. Nikolaja, Medzilaborce
Občianske združenie "Záhrada nádeje", Košice
Humanitná nadácia zdravotne postihnutých, Bratislava
Nadácia pre transplantáciu, Bratislava
Infekčné oddelenie, Detská nemocnica, Košice
obec Ľubietová
AERO KLUB
Únia nevidiacich a slabozrakých, Bratislava
Združenie rodičov a priatľov hluchoslepých detí
Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava
Integračné zariadenie "KOR-GYM", n.o. Hertník
Občianske združenie "Šanca pre nechcených", Bratislava
obec Hronské Kľačany
Detská fakultná nemocnica, Košice
Občianske združenie "Na vlastných nohách", Košice
Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí, Zdoba
Občianske združenie "Pre život", Bratislava
obec Bušince
obec Ždiar
jednotlivci so zdravotnými problémami
jednotlivci - sociálna podpora štúdia
jednotlivci so sociálnymi problémami

Naspäť

webdesign © bart.sk