Úsmev, šastie, dobrá vec ...

Zo súťaže karikaturistov 2006 Život bez poradcu;

2 % z daní

O Vašom príspevku za rok 2022 na činnosť nášho neinvestičného fondu môžete sami rozhodnúť:

Ďakujeme Vám za pomoc a akúkoľvek čiastku.

webdesign © bart.sk