Úsmev, šastie, dobrá vec ...

Zo súťaže karikaturistov 2006 Život bez poradcu;

Jedným z cieľov, kvôli ktorému bol fond založený, je podpora mládeže a organizácii, ktoré rozvíjajú aktívnu činnosť mládeže. V priebehu svojej existencie fond podporil nasledujúce subjekty, pôsobiace v oblasti rozvoja mládežníckych aktivít:

folklórny súbor „Partizán Biotika“ Slovenská Lupča
Materská škola, Zúpkova, Košice
Nadácia „Priatelia Šrobárky, Košice
Materská škola B. Nemcovej, Košice
Odborné učilište, Alejová, Košice
Združená škola pre telesne postihnuté deti, Opatovská ul., Košice
B.A.C., Košice
BOBALET, Košice
Materská škola, Havanská, Košice
Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice
Východoslovenská únia karate a bojových umení, Košice
Karate Klub Kretovič, Koöice
oddiel šport. gymnastiky "KEŠEL" Košice
SZUŠ Hroncova, Košice
Materská škola, Kalinovsk·, Košice
Základná škola, Hroncova, Košice
Gymnázium, Alejova, Košice
Športový klub SATORI, Košice
Občianske združenie "PAUZČKA", Košice

Naspäť

webdesign © bart.sk