Úsmev, šastie, dobrá vec ...

Zo súťaže karikaturistov 2006 Život bez poradcu;

Kreslený humor

Kalendár r. 2007 "Život bez poradcu"

Kalend·r na rok 2007
     Tento stolový ilustrovaný kalendár naväzuje na nultý ročník Súťaže slovenských karikaturistov výhlásenú v apríli r. 2006, ktorej sa zúčastnilo 26 autorov.

      Snahou vydavateľa je predstaviť vybrané kresby, ich autorov a prispieť k prezentácii kresleného humoru na Slovensku.

      Kalendár s rozmermi 250 mm x 125 mm má 3 časti.

autor: L. Kotrha autor: P. Homola autor: F. BojniËan autor: M. KriötofoviË

     Prvá časť predstavuje 12 kreslených vtipov, na každý mesiac jeden. Obsahuje práce, ktorým boli udelené Ceny odbornej poroty za 1. až 3. miesto, Cena divákov, Cena n.f. "Úsmev, šťastie, dobrá vec ...", Cena Občianskeho združenia Navlastných nohách ale aj práce vybrané a doplnené organizátormi.

      Druhá pracovná časť je venovaná týždňom s priestorom pre poznámky k jednotlivým dňom.

autor: J. Jurko autor: M. Jankes autor: M. Poll·k autor: M. Vigæaösk˝

      Tretiu časť tvorí 12 mesačných prehľadov dní (mesiac predošlý, aktuálny a nasledujúci). Kalendár obsahuje kalendárium na r. 2007, 2008 a je doplnený o priestor pre poznámky a telefónny adresár.

     Kalendár slúži na prezentáciu slovenského kresleného humoru ale je tiež milým a originálnym reprezentačným predmetom jeho darcu. Na základe objednávky je možné doň vložiť druhý list s textom, údajmi o objednávateľovi a pod. Tiež je možné ho doplniť o potlač na stojane.

     Je ručne skladaný a vyrába sa v obmedzenom množstve, čo mu dodáva tvár exkluzivity.

autor: L. Csurma autor: L. Torma autor: L. Belica autor: P. Sedl·k

      Kalendár vydáva "Úsmev, šťastie, dobrá vec ..." n.f a komerčne ho distribuuje Art pro fór s. r. o. Naväzuje na kalendáre vydané organizátormi v predošlých rokoch (archív). Spolu s nimi a so Súťažou slovenských karikaturistov je pokračovaním otvoreného projektu podpory a prezentácie kresleného humoru.

Naspäť

webdesign © bart.sk