Úsmev, šastie, dobrá vec ...

Zo súťaže karikaturistov 2006 Život bez poradcu;

Kreslený humor

Od svojho vzniku sa snaží fond prispievať k rozvoju kresleného humoru každoročným vydávaním kalendára kresleného humoru, v ktorom predstavuje slovenských karikaturistov. V r. 2006 zorganizoval Súťaž slovenských karikaturistov.

  Kalendár r. 2011 'REKLAMA ŤA DORAZÍ'   Kalend·r r. 2008 "Peniaze a peneûi"
Kalendár r. 2012 "Život kolonády"   Kalendár r. 2011 "REKLAMA ŤA DORAZÍ"   Kalendár r. 2008 "Peniaze a peneži"
Krst kalend·ra pre rok 2008 - 30.10.2007, kaviareÚ Veritas, Koöice   S˙ùaû slovensk˝ch karikaturistov   Kalend·r r. 2007 "Karate"
Krst kalend·ra pre rok 2008   Súaž slovenských karikaturistov "Život bez poradcu"   Kalendár r. 2007 "Karate"
Kalend·r r. 2007 "éivot bez poradcu"   Kalend·r pre rok 2006   Krst kalendára pre rok 2006 - 9.11.2005, reštaurácia Ryba, Košice
Kalendár r. 2007 "Život bez poradcu"   Kalendár pre rok 2006   Krst kalendára pre rok 2006
Kalend·r pre rok 2005   Krst kalend·ra pre rok 2005 - 3.11.2004, hotel D·lia, Koöice   Kalend·riky pre rok 2005
Kalend·r pre rok 2005   Krst kalend·ra pre rok 2005   Kalend·riky pre rok 2005
Kalend·r pre rok 2004   Kalend·r pre rok 2003  
Kalend·r pre rok 2004   Kalend·r pre rok 2003  

Naspäť

webdesign © bart.sk