Úsmev, šastie, dobrá vec ...

Zo súťaže karikaturistov 2006 Život bez poradcu;

Kreslený humor

Kalendár r. 2011 "REKLAMA ŤA DORAZÍ"


Kalend·r na rok 2011     Po 3 rokoch spoločnosť Artprofór , s.r.o. a neinvestičný fond "Úsmev, šťastie, dobrá vec ..." opäť vydávajú kalendár. Pre rok 2011 vybrali tvorcovia tému reklamy, ktorá nás prenasleduje na každom kroku. Kreslenou paródiou na túto tému sa predstaví známy slovenský karikaturista , Prešovčan Peter Sedlák.

Kalend·r na rok 2011     Stolový ilustrovaný kalendár je pokračovaním tradície a vizuálu predošlých kalendárov. Jeho rozmery sú 250 mm x 125 mm.

    Má 3 časti. V prvej je každému mesiacu venovaný farebný kreslený vtip.

    Druhá časť, venovaná týždňom a dňom obsahuje slovenský zoznam mien a priestor pre poznámky ku dňom v týždni.

    Tretiu tvorí 12 mesačných prehľadov dní (mesiac predošlý, aktuálny a nasledujúci) doplnených o 12-dielny komiks.

Kalend·r na rok 2011     Kalendár obsahuje kalendárium na r. 2011, 2012, telefónny adresár a poznámky.

    Na objednávku je možné doň vložiť osobitný list s potlačou o údajoch o objednávateľovi resp. zabezpečiť potlač stojana kalendára.

Kalend·r na rok 2011     Výborné kresby, netradičná konštrukcia, malé umelecké dielko a atraktívny reprezentačný materiál prezentujúcim darcu. Limitované vyrobené množstvo zaručuje výnimočnosť a exkluzivitu. Farebné ilustrácie sú bez textu, čo spolu so slovenským a anglickým označením dní a mesiacov v roku vytvára predpoklad vhodného reprezentačného predmetu aj pre neslovensky hovoriaceho partnera.

     Kalendár "REKLAMA ŤA DORAZÍ ..." pre r. 2011 pre vydavateľa "Úsmev, šťastie, dobrá vec ..." vyrobila spoločnosťArt pro fór, s.r.o.

Reklamní partneri


Naspäť

webdesign © bart.sk